แบบสอบถามการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา รายงานบัณฑิต รายงานสำหรับหลักสูตร ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต สำหรับนายจ้าง/หัวหน้าหน่วยงาน สำหรับบัณฑิต หน้าหลัก

บัณฑิตจำนวน 2208 คน
ทำแบบสอบถามแล้ว 1618 คน = 73.28 %
นายจ้างทำแบบสอบถาม 902 คน = 40.85 %

สถาบันวิจัยและพัฒนา © 2557 สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลของเว็บไซต์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 0 ครั้ง