พิมพ์ใบชำระเงิน ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต สำหรับนายจ้าง สำหรับบัณฑิต หน้าหลัก

บัณฑิตจำนวน 2413 คน
ทำแบบสอบถามแล้ว 1665 คน = 69.00 %
นายจ้างทำแบบสอบถาม 720 คน = 29.84 %